Naujienos

Telydi Jus ir Jūsų artimuosius viltis, šviesa ir gerumas, tegyvena Jūsų šeimose darna, tebūnie atviros Jūsų namų ir širdies durys visiems šilumos reikalingiems! Tegul Naujieji Metai į Jūsų kasdienių darbų verpetą įlieja tikro džiaugsmo, ramybės ir palaimingos vilties!

Dėkojame Jums, kad esate su mumis.

 

UAB „Socialinė integracija“ direktorius

Egidijus Sakalauskas